TVORITKO K MLYNC. C.5, FORMICKA

kod 5942

TVORITKO K MLYNC. C.5, FORMICKA

plech pozinkovany, rozmer 15 x 2.5 cm, matny plech, 5 vzorov, priblizny priemer:1.5cm

2,30 €