Stojanková batéria BE1840.A boiler pre beztlakové ohrievače vody.

kod 4887

Stojanková batéria BE1840.A boiler pre beztlakové ohrievače vody.

Zmiešavacie beztlakové batérie sú určené ako výtoková armatúra pre elektrické ohrievače vody s otvoreným výtokom.

Beztlakové batérie zabezpečujú vypúšťanie, zastavenie a zmiešavanie vytekajúcej vody z ohrievača a nesmie sa použiť pre systém tlakového rozvodu vody, tzn. nemožno ňou (nimi) z jedného ohrievača napájať viac odberných miest. Vždy iba jeden ohrievač, jednu batériu, jedno odberné miesto.

41,90 €