SEZ-PR63 B32A trojpólový

kod 1434B32

Istič SEZ-PR63 B32 trojpólový

  • ističe rady PRe sú mechanické spínacie prístroje schopné zapínať, viesť a vypínať prúdy pri normálnych podmienkach a zapínať, viesť a samočinne vypínať prúdy pri abnormálnych podmienkach obvodu, ako je skrat
  • používajú sa na ochranu proti nadprúdom v domových a podobných inštaláciách
  • konštruované sú na obsluhu nepoučenými osobami, nevyžadujú údržbu
  • vypínacie charakteristiky B,C
  • jednoduchá montáž - spodná západka pre upevnenie na lištu 35x7,5 EN 60 715 umožňuje aj vybratie z radu prístrojov prepojených spodnou prepájacou lištou bez prerušenia prúdových obvodov
  • možnosť zaplombovania páčky vo vypnutom alebo zapnutom stave
  • možnosť použitia prevlečných krytov hornej a dolnej svorky (šírka modulu 17,5mm), alebo trojpólových prevlečných krytov, ktoré sa upevňujú a plombujú pomocou plombovacej záslepky

pripojenie:

  • vodiče 1,5-25 mm2
  • prepojovacie lišty-u vrchnej a spodnej svorky možnosť pripojenia kolíkovej aj vidlicovej prepojovacej lišty (zbernice)
  • súčasné pripojenie vodičov a líšt
  • spôsob pripojenia ľubovoľný
  • možnosť dodatočnej montáže príslušenstvá
14,90 €