SEZ-PR61 B25A jednopólový

kod 1385B25

Istič SEZ-PR61 B25 jednopólový

 • ističe rady PRe sú mechanické spínacie prístroje schopné zapínať, viesť a vypínať prúdy pri normálnych podmienkach a zapínať, viesť a samočinne vypínať prúdy pri abnormálnych podmienkach obvodu, ako je skrat
 • používajú sa na ochranu proti nadprúdom v domových a podobných inštaláciách
 • konštruované sú na obsluhu nepoučenými osobami, nevyžadujú údržbu
 • vypínacie charakteristiky B,C
 • jednoduchá montáž - spodná západka pre upevnenie na lištu 35x7,5 EN 60 715 umožňuje aj vybratie z radu prístrojov prepojených spodnou prepájacou lištou bez prerušenia prúdových obvodov
 • možnosť zaplombovania páčky vo vypnutom alebo zapnutom stave
 • možnosť použitia prevlečných krytov hornej a dolnej svorky (šírka modulu 17,5mm), alebo trojpólových prevlečných krytov, ktoré sa upevňujú a plombujú pomocou plombovacej záslepky

pripojenie:

 • vodiče 1,5-25 mm2
 • prepojovacie lišty-u vrchnej a spodnej svorky možnosť pripojenia kolíkovej aj vidlicovej prepojovacej lišty (zbernice)
 • súčasné pripojenie vodičov a líšt
 • spôsob pripojenia ľubovoľný
 • možnosť dodatočnej montáže príslušenstvá
4,60 €