Haluškár s lopatkou pocínovaný

kod 5198LO

Haluškár s lopatkou pocínovaný
pocínovaný plech

3,50 €